Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.

Oferta szkoleniowa, wdrożeniowa i konsultingowa


System/Norma

Temat

Czas

Zakres

PN-EN ISO 3834

ISO w spawalnictwie

jednodniowe

 

 • Szkolenie dedykowane dla osób związanych z działaniem systemu ZKP. Ukierunkowane na potrzeby i oczekiwania Klienta.

 • Jest to czytelna i przejrzysta prezentacja systemu ZKP za pomocą rzutnika.

 • Szkolenie jest prowadzone w formie wspólnej dyskusji.

 • Zostają przedstawione i omówione wymagania, propozycje ich rozwiązań.

 • Przykłady.

 • Odpowiedzi na pytania.

PN-EN 1090-1

PN-EN 1090-2

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)

dla producentów konstrukcji stalowych

jednodniowe

dwudniowe

(szczegółowe)

1 - usługa prowadzona u Klienta

System/Norma

Temat

Czas

Zakres

PN-EN ISO 3834

ISO w spawalnictwie

Ilość ustalana
indywidualnie

średnio 4÷8
jednodniowych
spotkań

 • Przeprowadzenie Klienta przez proces przygotowania i wdrożenia systemu ZKP.

 • Weryfikacja istniejącego SZJ w zakładzie.

 • Konkretne wybranie koniecznych do spełnienia wymagań.

 • Dopasowanie ich do istniejącego SZJ.

 • Wskazanie praktycznych sposobów wdrożenia.

 • Przekazanie sprawdzonych zastosowań, np. zasady postępowania, modelowe wzorce wymaganych procedur, instrukcji i formularzy.

 • Weryfikacja i ocena prac wdrożeniowych Klienta.

PN-EN 1090-1

PN-EN 1090-2

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)

dla producentów konstrukcji stalowych

PN-EN 1090-1

PN-EN 1090-2

PN-EN ISO 3834

Zintegrowanie systemów:2

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)

oraz ISO w spawalnictwie

1 - usługa prowadzona u Klienta
2 - usługa obejmuje zintegrowanie z istniejącym SZJ w zakładzie Klienta

System/Norma

Temat

Czas

Zakres

PN-EN ISO 3834

ISO w spawalnictwie

Termin ustalany

indywidualnie

 

 • Kompleksowe przygotowanie i wdrożenie systemu.

 • Zakres łącznie odpowiadający w/w szkoleniom i konsultacjom.

 • Przygotowanie i opracowanie pełnej dokumentacji systemowej, tj. Księga Jakości, procedury, instrukcje, formularze.

 • Wskazanie zadań do wykonania przez Klienta wraz z sposobami ich realizacji.

 • Weryfikacja i ocena prac wdrożeniowych Klienta.

PN-EN 1090-1

PN-EN 1090-2

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) dla

producentów konstrukcji stalowych

PN-EN 1090-1

PN-EN 1090-2

PN-EN ISO 3834

Zintegrowanie systemów:2

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)

oraz ISO w spawalnictwie

2 - usługa obejmuje zintegrowanie z istniejącym SZJ w zakładzie Klienta

SKONTAKTUJ SIĘ REFERENCJE