Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.


Kontrola jakości.

Jako firma działająca od lat w branży spawalniczej, bo naszych zadań należy przeprowadzanie różnego rodzaju kursów i szkoleń. Oferujemy też kontrolę i badania NDT. Jest to skrót od Non-Destructive Testing czyli badania nieniszczące. Jest to technika testowania oraz analiza wykorzystywana w przemyśle spawalniczym, głównie do oceny właściwości materiału, komponentu, struktury lub systemu pod kątem charakterystycznych różnic. Uprawnienia NDT warto mieć, bowiem pozwala to wykryć wady spawalnicze. Warto zaznaczyć, że taka kontrola obejmuje szereg badań, których spis umieściliśmy na naszej stronie internetowej. Posiadanie uprawnień do wykonywania badań ultradźwiękowych czy twardości niesie za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim zapewnia to bezpieczeństwo zastosowanym elementom, bowiem zespół konserwacyjny może wykorzystać te informacje do przeprowadzenia konserwacji naprawczej. Ponadto metody te mogą poprawić wyniki produkcji i zapewnić zespół oceniający jakość, że produkt mieści się w granicach tolerancji.

W zakresie oferowanych przez nas usług realizujemy zadania takie jak weryfikacja specyfikacji wykonawczych, opracowanie planów jakości oraz planów kontroli i analiz. Nasz zespół posiada niezbędne uprawnienia m.in. do kontroli prac spawalniczych, obejmującej etapy wstępne, międzyoperacyjne i końcowe.

Szczególny nacisk kładziemy na badania NDT. W ich zakres wchodzą badania ultradźwiękowe (UT) realizowane zgodnie z normami PN-EN ISO 11666, PN-EN 1712, PN-EN ISO 17640, PN-EN 1714. Ponadto przeprowadzamy ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT), testy magnetyczno-proszkowe (MT), penetracyjne (PT), wizualne (VT) oraz testy szczelności, zgodnie z obowiązującymi normami.

Oferujemy również badania niszczące (DT), w tym próby zginania, rozciągania, twardości, analizy metalograficzne i udarności, przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi normami ISO.

Nasi specjaliści posiadają uprawnienia NDT, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych usług. Przeprowadzamy audity systemowe i procesowe, w tym nadzór wstępny, międzyoperacyjny i końcowy, zapewniając pełną weryfikację systemów jakości oraz przebiegu produkcji.

SKONTAKTUJ SIĘ REFERENCJE