Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.
Nasza oferta:

Wykorzystując swój know-how oferujemy przygotowanie i wdrożenie:
• Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 3834,
• Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 1090,
• Wymagania Dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE,
• Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) wg wymagań Aprobaty Technicznej IBDiM.

Opracowujemy technologie spawalnicze (WPS) oraz nadzorujemy proces ich uznania (WPQR) współpracując z jednostkami akredytowanymi i notyfikowanymi.

Prowadzimy niezależne audity systemowe i procesowe. Nadzory oraz inspekcje sprawdzające prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego tj. kontrola i weryfikacja zgodności z wymaganymi założeniami (przepisy prawne, kompetencje, specyfikacje, powołane normy, warunki techniczne wykonania, dokumentacja techniczna).

Wykonujemy także badania nieniszczące złączy spawanych (NDT – UT, MT, PT i VT), outsourcing produkcji konstrukcji stalowych.

Nasz zespół wywodzi się bezpośrednio z firm produkcyjnych. Zdobyte wieloletnie doświadczenie pozwala nam na doskonałą identyfikację potrzeb naszych Klientów. Przy praktycznym zrozumieniu specyfiki produkcyjnej, potrafimy efektywnie osiągać założone cele.

Wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno – techniczna jest ukierunkowana na kompleksowe, szybkie i mobilne działanie.

Personel spawalniczy posiada kwalifikacje potwierdzone dyplomem Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE), zaś personel badań nieniszczących (NDT) – certyfikaty kompetencji II stopnia zgodnie z normą PN-EN 473.

Działamy na terenie całego kraju. Serdecznie zapraszamy do współpracy.


SKONTAKTUJ SIĘ REFERENCJE