Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.


Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Nadzór nad SZJ/ZKP/ZSZ, dzięki któremu Klient nie musi się martwić o swój system i dynamiczne zmiany w firmie. Pomoc w utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania oraz reprezentowanie Przedsiębiorstwa przed Jednostką Certyfikującą. Nadzór nad wymaganiami prawnymi, nadzór nad całą udokumentowaną informacją procedurami i instrukcjami. Prowadzenie auditów wewnętrznych, wizyt kontrolnych. Prowadzenie działań korygujących oraz przeglądu zarządzania. Obecność i wsparcie techniczne podczas certyfikacji, auditów nadzoru oraz auditów dostawców Klientów Współpraca w tym zakresie wymaga podpisania partnerskiej umowy stałej współpracy.

SKONTAKTUJ SIĘ REFERENCJE