Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.

Kurs spawania w pytaniach i odpowiedziach

W poprzednim materiale nie wyczerpaliśmy tematu, który dotyczył kursu spawacza, dlatego dziś wyjaśnimy kilka kwestii związanych ze szkoleniami, certyfikatami oraz innymi aspektami kształcenia zawodowego. Zapraszamy do lektury!

Ile kosztuje kurs spawacza?

Koszt szkolenia jest zależny od bardzo wielu czynników, dlatego trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Na wysokość ceny wpływa m.in. rodzaj wybranej metody, ilość godzin, poziom, a także miejsce, w którym robi się kurs. Mamy na myśli zarówno ośrodek szkoleniowy, jak i region Polski, w którym takie szkolenie się odbywa.
Stawki kursu spawacza wahają się od 1200-1500 PLN, poprzez 1800 PLN, aż do 3000 czy 4000 PLN dla łączenia pachwinowego i doczołowego blach oraz rur w stali czarnej.
Warto mieć na uwadze również to, że w koszty należy wliczyć cenę egzaminu zawodowego (ok. 350 PLN) oraz koszt wyrobienia książeczki (ok. 200 PLN). Później trzeba także zapłacić za odnowienie uprawnień do wykonywania zawodu (od 350 do 800 PLN, zależnie od indywidualnej sytuacji i innych czynników).

Czy wystawiona książeczka upoważnia do wykonywania zawodu?

Nie. Książeczka nie jest równoznaczna z certyfikatem. Jest pisemnym potwierdzeniem odbycia kursu i dokumentacją przebiegu pracy. Nawet jeśli wpisane są do niej uprawnienia, to są ważne jedynie ze świadectwem z egzaminu.

Jak wygląda certyfikacja?

Certyfikaty spawalnicze otrzymuje się na podstawie poświadczenia zdanego egzaminu zawodowego (świadectwa egzaminu wystawionego dla normy PN-EN ISO 9606 lub PN-EN 287) i zależy od rodzaju wybranej metody. W Polsce certyfikaty wystawiają trzy towarzystwa:

  • Polski Rejestr Statków
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
  • Jak wygląda egzamin zawodowy?

    Egzamin odbywa się w jednym dniu. Składa się z części teoretycznej (w formie testu z wiedzy teoretycznej) oraz praktycznej. W części praktycznej należy wykonać złącze egzaminacyjne w określonej metodzie, której egzaminowana osoba uczyła się na szkoleniu.

    Jak długo przysługują uprawnienia do wykonywania zawodu?

    Uprawnienia zdobyte po egzaminie zawodowym nie są bezterminowe. W przypadku uprawnień do pracy ze stalą, należy je odnowić po trzech latach. Uprawnienia na pracę z aluminium, miedzią, niklem czy tytanem są ważne tylko dwa lata.