Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.

Predyspozycje kandydata na spawacza

W jednym z poprzednich materiałów pokrótce wspomnieliśmy o predyspozycjach psychicznych i fizycznych, które powinni posiadać kandydaci na pracownika, zajmującego się łączeniem metali. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie wyczerpaliśmy tematu, dlatego dziś do niego wracamy. Opowiemy o tym kto może zostać spawaczem i co powinien umieć. O tym jak zdobyć ten zawód również mówiliśmy. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z tamtym materiałem.

Kto może zostać spawaczem?

Zawód ten może wykonywać każda osoba, która skończyła 18 rok życia, posiada adekwatne wykształcenie lub umiejętności. Poprzez adekwatne wykształcenie rozumie się posiadanie świadectwa ukończenia szkoły zawodowej/branżowej. Aby podjąć pracę w tym zawodzie warto skończyć odpowiedni kurs (podczas którego kandydat zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną) i zdać egzamin kwalifikacyjny.

Kto może zostać spawaczem? – predyspozycje i umiejętności fizyczne

Kandydat na to stanowisko powinien posiadać wykształcone zdolności manualne. Praca ta wymaga bowiem sprawnego obsługiwania spawarek, ich uchwytów i palników. Wymaga także dużej precyzji w wykonywaniu ruchów, czyli pełnej kontroli mięśniowej. Pożądana jest także ogólna sprawność zmysłu dotyku, układu kostno-stawowego, narządów równowagi i ogólna sprawność fizyczna, dzięki której pracownikowi jest łatwiej spędzać dużo czasu w jednej pozycji, zwłaszcza że praca ta wiąże się ze spędzaniem czasu na stojąco lub w wymuszonej pozycji. Kluczowy jest także dobry wzrok (ostrość wzroku) oraz umiejętność rozróżniania barw, gdyż umożliwia to kontrolę stanu (temperatury) łączonych elementów oraz jakość wykonanego złącza. Kluczowy jest także dobry wzrok (ostrość wzroku) oraz umiejętność rozróżniania barw, gdyż umożliwia to kontrolę stanu obrabianego materiału oraz jakość wykonanego spoiwa.

Kto może zostać spawaczem? – predyspozycje psychiczne

Osoby, które umieją skupić się na zadaniu, są rzetelne i odporne na stres, są odpowiednie do wykonywania tego zawodu. Do innych pożądanych predyspozycji psychicznych na tym stanowisku należy także dokładność. Spawacz powinien również dbać o jakość wykonywanej pracy, preferować pracę indywidualną i wykazywać się sumiennością, samokontrolą oraz samodzielnością.

Przeciwwskazania – kto nie może zostać spawaczem?

Zawodu tego nie powinny wykonywać osoby ze słabym wzrokiem, chorobami układu oddechowego, predyspozycjami do alergii czy też osoby cierpiące na różnego rodzaju choroby skóry, śluzówek oraz spojówek.