Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.

Co musi się znaleźć w dokumentacji powykonawczej wyrobu wg EN 1090?

Zbiór norm EN 1090 adresowany jest do producentów elementów stalowych i aluminiowych. Nakłada na nich obowiązek oznakowania znakiem CE tych wyrobów, które wykorzystywane są w konstrukcjach stalowych, aluminiowych bądź stalowo – betonowych wprowadzanych na rynek w Unii Europejskiej. Składa się z trzech części:

 • EN 1090-1 dotycząca oceny zgodności elementów konstrukcyjnych,
 • EN 1090-2 obejmująca wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych,
 • EN 1090-3 obejmująca wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych.

Żeby otrzymać ten znak, należy potwierdzić zgodność wykonywanych elementów z wymogami opisanymi w EN 1090-1 oraz mieć wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) z certyfikatem. Co ważne, aby potwierdzić zgodność przedmiotów z EN 1090, należy przedstawić stosowne dokumenty.

Europejskie rozporządzenie o wyrobach budowlanych (CPR) nakłada na producentów obowiązek przechowywania dokumentacji wykonawczej przez 10 lat od momentu wypuszczenia danego wyrobu na rynek. Dzięki temu możesz udowodnić organom nadzoru, że Twoje produkty są bezpieczne i spełniają stosowne wymogi.

Co powinno znaleźć się w dokumentacji powykonawczej?

Kompletna oraz szczegółowa dokumentacja powykonawcza powinna przede wszystkim składać się z deklaracji właściwości użytkowych produktu oraz oznakowania CE. Oprócz tego należy zawrzeć w niej:

 • aktualny certyfikat ZKP firmy,
 • inne certyfikaty posiadane przez firmę, takie jak EN ISO 3834 czy ISO 9001,
 • plan kontroli i badań,
 • rejestry wykorzystanych materiałów wraz z atestami,
 • plan spawania,
 • protokoły badań nieniszczących spoin,
 • dokumentacja z kontroli prac antykorozyjnych,
 • protokoły kontroli pomiarów kształtu i geometrii.
 • protokoły procesu dokręcania śrub.

Rejestry użytych materiałów, plan spawania oraz protokoły badań powinny uwzględniać stopień identyfikowalności w zależności od klasy wykonania EXC. Co więcej, do planu spawania należy dołączyć takie elementy jak mapy spoin, dziennik spawania, uprawnienia personelu nadzoru, uprawnienia spawaczy czy WPS i WPQR.