Kim jesteśmy

Naszą specjalizacją są usługi konsultacyjne oraz wsparcie techniczne, które świadczymy firmom działającym w obszarze produkcji konstrukcji stalowych oraz różnego rodzaju elementów maszyn i urządzeń, gdzie stosowane są procesy spawalnicze.

Kurs spawania w pytaniach i odpowiedziach

W poprzednim materiale nie wyczerpaliśmy tematu, który dotyczył kursu spawacza, dlatego dziś wyjaśnimy kilka kwestii związanych ze szkoleniami, certyfikatami oraz innymi aspektami kształcenia zawodowego. Zapraszamy do lektury!

Ile kosztuje kurs spawacza?

Koszt szkolenia jest zależny od bardzo wielu czynników, dlatego trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Na wysokość ceny wpływa m.in. rodzaj wybranej metody, ilość godzin, poziom, a także miejsce, w którym robi się kurs. Mamy na myśli zarówno ośrodek szkoleniowy, jak i region Polski, w którym takie szkolenie się odbywa.
Stawki kursu spawacza wahają się od 1200-1500 PLN, poprzez 1800 PLN, aż do 3000 czy 4000 PLN dla łączenia pachwinowego i doczołowego blach oraz rur ze stali niestopowej/niskostopowej (potocznie czarnej).
Warto mieć na uwadze również to, że w koszty należy wliczyć cenę egzaminu (ok. 350-700 PLN) oraz ewentualną cenę wyrobienia książeczki (ok. 200 PLN). Zgodnie z obowiązującymi przepisami po okresie ważności uprawnienia (3 lata) należy odnowić certyfikat ponownie zdając egzamin (koszt od 350 do 700zł w zależności od rodzaju złącza spawanego). Na koszty certyfikacji wpływa bezpośrednio rodzaj oraz ilość koniecznych do wykonania badań laboratoryjnych złącza próbnego.

Czy wystawiona książeczka upoważnia do wykonywania zawodu?

Nie. Książeczka nie jest równoznaczna z certyfikatem. Jest pisemnym potwierdzeniem odbycia kursu i dokumentacją przebiegu pracy. Nawet jeśli wpisane są do niej uprawnienia, to są ważne jedynie ze świadectwem z egzaminu oraz regularnymi wpisami na certyfikacie, dokumentującymi pracę w danej metodzie spawania.

Jak wygląda certyfikacja?

Certyfikaty spawalnicze otrzymuje się na podstawie poświadczenia zdanego egzaminu kwalifikacyjnego (świadectwa egzaminu wystawionego w zgodności z normą PN-EN ISO 9606) i zależą od rodzaju wybranej metody. W Polsce upoważnione do certyfikacji personelu spawalniczego są odpowiednie jednostki notyfikowane (NOBO).

Jak wygląda egzamin spawacza?

Egzamin odbywa się w jednym dniu. Składa się z części teoretycznej (w formie testu z wiedzy teoretycznej) oraz praktycznej. W części praktycznej należy wykonać złącze egzaminacyjne w określonej metodzie, które poddane zostanie odpowiednim badaniom.

Jak długo przysługują uprawnienia do wykonywania zawodu?

Uprawnienia zdobyte po egzaminie kwalifikacyjnym nie są bezterminowe. W przypadku uprawnień do pracy ze stalą, należy je odnowić po trzech latach. Uprawnienia na pracę z aluminium, miedzią, niklem czy tytanem są ważne tylko dwa lata.